hirdetés

Roland, II. Rákóczi Ferenc hű kutyája, akit az egész udvar egy emberként gyászolt

Szénási Szimonetta

2022. október 1 - Képek: YouTube

Ritkán emlegetjük, pedig az egész fejedelmi udvar szerette, majd gyászolta Rolandot, II. Rákóczi Ferenc kedves kutyáját, akinek emlékét korabeli levelek őrzik.

hirdetés

Számos híres négylábú neve maradt fenn a köztudatban, akik bátorságukkal, eszükkel vagy ügyességükkel írták be magukat a történelembe. Ezúttal egy kevésbé ismert, ám hőn szeretett ebről, Rolandról, II. Rákóczi Ferenc kutyájáról mesélünk.

Az ebek fontos szerepet töltöttek be a fejedelem politikai ügyeiben is, ugyanis azokat II. Rákóczi gyakran vadászat közben vitatta meg. Ott pedig jelen volt jelentős számú vadászkutyafalkája is./Kép: YouTube

Levél vitte a halálhírét a várba

1709. augusztus 30-án Fogarassy István vicekomornyik levelet küldött Munkács városából a várba, Kőrössy György főkomornyiknak, amelyben tudatta vele, hogy „Szegény Rollánt ma 11 és 12 óra között megdöglék, – a kit ő Felsége úgy szán, hogy meg nem mondhatom.” Hogy ki az a Rollánt, vagy más jegyzetek szerint Róland, illetve Roland, akinek halálhírét sietően megüzenték a munkácsi várba? Nem más, mint II. Rákóczi Ferenc kedves vizslája, akit nemcsak a fejedelem, de az egész udvar nagyon szeretett, és egy emberként gyászolt.

Az eszes emberekhez volt hasonlatos

A jószágról mindössze két forrás emlékezik meg. Az egyik a fentebb idézett levél, a másik pedig Beniczky Gáspár fejedelmi titkár naplója. Ebben augusztus 29-én ír az állatról annak kimúlása kapcsán.

Mint feljegyzi, Roland halálát „legfőképpen urához való ritka hűségért az egész udvar bánta.” Mint olvasható az iratban, a kutya idegeneket nem engedett Rákóczi közelébe, sőt, mikor ura déli álmot aludt vagy éjszakai nyugovóra tért, azok sem mehettek az ágya közelébe, „akik őfelsége körül gyakran forgolódtak”. A fejedelemnek viszont mindig engedelmeskedett.

Sok olly állapotokat követett el, akit eszes embernek is köllett volna cselekedni, oktalan állatban penig csudálatos volt.

– összegzi Beniczky a derék eb érdemeit.

Figyelemreméltó, hogy mindkét feljegyzés Rákóczi belső köréhez tartozó embertől származik, ami szintén bizonyítja Rolandnak az udvarban betöltött fontos szerepét. Az állat kimúlásának pontos idejét illetően a források szerint Fogarassy levelét kell hitelesnek tekinteni – aki augusztus 30-ra datálta a kutya halálát –, míg a naplóbejegyzés később is íródhatott, az időben távolodva pedig könnyen idézhette fel tévesen a napot a titkár.

Semmit nem sajnált vadászkutyáitól

Bár II. Rákóczi Ferenc kutyája, Roland előkelő helyet foglalt el gazdája szívében és az udvarban egyaránt, nem a vizsla volt az egyetlen fontos eb a fejedelem életében. Rákóczi ugyanis, a korabeli főurakhoz hasonlóan, nemcsak szenvedélyből, de hivatalból is gyakran vadászott. A vadászat ugyanis a kikapcsolódáson túl alkalmat adott az ország ügyeinek megvitatására is.

Amint a kép jobb sarkában látszik, a kutyáknak még a hálóba is bejárásuk volt. /Kép: YouTube

A fejedelemnek így számos vadászkutyája volt, főként kopók. Négylábúi ellátására pedig sem az időt, sem a pénzt nem sajnálta. A róla szóló iratokból kiderül, hogy gyakran maga gondoskodott kutyái számára árpa- vagy zablisztről (mint írják, akkoriban ezekből készült cipókkal táplálták a jószágokat), valamint az akkori viszonylat szerint jelentős összeget, 4 forintot fizetett egy neki kopót hozó parasztnak, míg a vizslái gyógyításért 2 forintot áldozott. Emellett arról az esetről is született feljegyzés, mikor egy vadász öt tarka kopót hozott a fejedelemnek, amiért jutalomban részesült.

22 kisebb-nagyobb eb

Hogy mennyire szerette Rákóczi a négylábúakat, azt az alábbi adat is bizonyítja. Mint a Magyar Történelmi Tárban olvasni lehet, az 1701-ben, a munkácsi kastély ingóságairól készült lajstromban 5 nagy- és 17 kisebb testű kutyát írtak össze.

híres kutya híres kutyák kutya történelem kutyás történelem történelem vadász vadászat vadászkopó vizsla

Kapcsolódó cikkek

További cikkeink