hirdetés

Vásárhelyi Kinga és Fintha Mátyás településtervezők az élhető, kutyabarát városokért építenek

Gerhát Petra

2023. szeptember 21 - Képek forrása: UrbanLis Stúdió Településrendezési és Építészeti Kft. , Getty Images Hungary

Miként válhat a nagyvárosi élet a kutyák számára is kényelmessé? Hogyan alakulnak át a településszerkezetek a velünk együtt élő négylábúak és gazdáik igényei szerint – remélhetőleg élhetőbbé? Az Urban-Lis Stúdió Településrendezési és Építészeti Kft. településtervezőivel, Vásárhelyi Kingával és Fintha Mátyással erre kerestük a választ az alábbi interjúban.

hirdetés

Kinga és Mátyás a DOGZ konferencia előadóiként október 28-án, élőben beszél majd bővebben is arról, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a jövő városainak térkialakítása során, hogy az ne csak a gazdiknak, de kedvenceik számára is kényelmes és egészséges legyen. Hisz a városi kutyák és kutyatartók igényei nagyban különbözhetnek.

Ne feledjétek, a DOGZ- A konferenciára még kaphatóak az Early Bird jegyek,  40 százalékos kedvezménnyel  IDE kattintva.

 

Eléggé merésznek tűnik egy kutyás oldalon mérnököket kérdezni a kutyázásról, azonban többek között ti vagytok azok, akiknek köszönhetően futtatók épülhetnek a településeken. Hogyan kerülnek ezek, a városlakó kutyások számára nélkülözhetetlen objektumok egyáltalán a városokba?

A településrendezés és várostervezés többféle tervtípust foglal magába és ezeknek eltérő szintjei és mélységei vannak, ráadásul megkülönböztetjük a fejlesztés orientált városfejlesztési koncepciókat és stratégiákat, valamint a rendezési terveket, melyek a területhasználatok kijelölésére, meghatározására fókuszálnak. Természetesen mind a kötött, mind a szabadabb tervtípusban az önkormányzati igények és elvárások nagy hangsúllyal jutnak érvényre.

A várostervezésnek egyre inkább figyelemmel kell lennie a folyamatosan növekvő létszámú négylábú lakóira is

25 éve dolgoztok együtt a főváros 13. kerületi önkormányzattal, s nem lehet nem észrevenni, mennyivel nagyobb az ebtartóknak kedvező infrastrukturális elemek száma a belváros ezen kerületében. Ilyen sokan tartanak itt kutyát vagy csak érzékenyebb a város vezetése az ez irányú igényekre?

Nem biztos, hogy szerencsés a kerületeket ilyen szempontból összehasonlítani, hiszen nagyon eltérőek az adottságok. Gondoljunk bele, hogy mennyire más kutyát tartani a Terézvárosban vagy Óbudán, az Óbudai-sziget közelségében. A szabad természeti területekben bővelkedő kerületekben a sétáltatás, a kutyázás könnyebb, itt a mesterségesen kialakított kutyás infrastruktúra iránti igény talán kisebb, ugyanakkor fókuszba kerülhet a természeti területek megóvása az intenzív kutyás használattól.

A XIII. kerület inkább a sűrű városi beépítéssel rendelkező kerületek közé tartozik, ahol csekély a természeti területek kiterjedése, de azért a pesti belvárosi kerületeknél kedvezőbb helyzetben van.
Valószínűsíthető, hogy itt nagy a lakossági igény a városi kutyatartás feltételeinek javítására, az infrastruktúra bővítésére, és szerencsés módon vannak is erre alkalmas helyek, területek, ahol ezek a területhasználatok ki is jelölhetők, a létesítmények meg is valósíthatók és viszonylag konfliktusmentesen működtethetők.

Vásárhelyi Kinga kutyatartóként is átérzi, mekkora szükség van a munkájukra

Ezek szerint csak hatékony a párbeszéd a lakók igényei és a területrendezéssel foglalkozó szakemberek között, ennyi a titok?

A kiépült infrastruktúrát a kerületben a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. működteti, komplex, a helyi igények alapján megtervezett munkájukat az AngyalZöld program és stratégia mentén végzik. Közterület-üzemeltetési programjukban a közparkok, közkertek fenntartásának egyik prioritása a kulturált ebtartás infrastruktúrájának működtetése, fejlesztése. Nagy hangsúlyt fektetnek a kommunikációra és a partnerségre is, így a Gondos Gazdi Programjuk keretében rendszeresen monitorozzák a kutyás infrastruktúrát használó ebtartók elégedettségét, igényeit, és természetesen a nem kutyások igényeit és panaszait is.

Nagy szerencse, hogy ezek a visszajelzések be is illeszthetőek a kivitelezési munkálatokba…

Egy XIII. kerületi kutyás példával érzékeltetve a településrendezési tervek sokrétűségét és egymásra épülő hierarchiáját: a XIII. kerület településfejlesztési koncepciója, mely átfogó jelleggel határozza meg a távlatos városfejlesztési célokat, a zöldfelület-fejlesztési javaslati részében rögzíti, a XXI. századi közterületek fejlesztését meghatározó új városi igények között  a városi kutyatartás feltételeinek biztosítását. Kutyafuttatók, integrált kutyaparkok létesítését irányozza elő, az eltérő kerületrészek esetében eltérő javaslatokkal.

A koncepció nevesíti a Rákos-patak zöldtengely fejlesztését és ennek részeként a kutyafuttatás igényét. A kerület városfejlesztési stratégiája már konkrét akcióterületeket és hálózatos projekteket határoz meg, ezek között szerepel a Duna – Rákos-patak – Népsziget ökológiai folyosó, melyen belül megjelenik a Rákos-patak revitalizációja, melynek része a patak bal partjának Béke és Röppenytű utcák közötti komplex közterületi fejlesztése, ahol a rekreációs funkciók között nemcsak a  játszótér, fitnesztér, hanem a kutyafuttatás is szerepel. A koncepcionális és stratégiai tervek és az ezekről hozott önkormányzati döntések alapján készült el aztán a patak konkrét környezetrendezési terve, a lakosság bevonásával, közösségi tervezéssel, ahol tájépítész kollégák – az építészeti tervezéshez hasonlóan – megtervezték a konkrét partszakaszt, azon belül kijelölték többek között a kutyafuttató helyét, majd meghatározásra került annak felszereltsége, műszaki kialakításának paraméterei.

Pontosan milyen, kutyák számára használható terek jöttek létre?

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. honlapja szerint az önkormányzat 22 kutyafuttatót, 18 kutyaillemhelyet és 443 ebürülék-gyűjtőt működtet. A kerületben mintegy hatezer kutya él, de erre pontos adat nem ismert, vannak becslések, melyek szerint 8-20.000 között is lehet a számuk. A számok alapján látszik, hogy a kutyások és a kutyák nincsenek elhanyagolva.

Mennyire jellemző azokon a településeken, amelyekkel foglalkoztok, hogy az emberek mellett a háziállatokra is gondolnak?

A kötött tartalommal készülő tervek és dokumentumok közül elsősorban a fejlesztés orientált városfejlesztési koncepciókban és stratégiákban jelenik meg a városi kutyatartás kérdésköre.  Az előrelátó önkormányzatok, mint ezeknek a terveknek a megrendelői, érzékelik a városi kutyák növekvő számát, és egyre jobban felismerik ennek a kérdéskörnek a fontosságát, ezért emelik be a témát a stratégiai döntéseikbe, ezzel megnyitják az utat a kutyabarát projektek és kutyás létesítmények megvalósulása előtt. Tapasztalható az is, hogy az önkormányzatok vagy egyéb fejlesztő cégek nem kötelezettség alapján, hanem a téma iránti növekvő igényből vagy épp érzékenységből, a nagyobb társadalmi elfogadottság és elégedettség érdekében készíttetnek kifejezetten kutyás tanulmányokat vagy egyes fejlesztési tervekben nagyobb hangsúlyt szentelnek a kutyás témának.

Fintha Mátyás is első kézből tapasztalja, milyen jó, ha lakóhelye nem csak ember-, de kutyabarát is egyben

Szerintetek egy átlag településen mire lenne szükség kutyatartóként, s mennyire általános, hogy a modern városrendezés gondol erre is és meg is valósul?

Számos ismeretterjesztő dokumentum, tájékoztató szerint az elmúlt időszakban markánsan nőtt, a covid járvány alatt megugrott a kutyatartók száma Magyarországon, 2018-ban a háztartások 36%-a volt kutyatartó, 2021-ben már 50,4 %. Ez az arány a kóbor kutyákkal együtt azt jelenti, hogy hazánkban jócskán meghaladja a 3 milliót a kutyák száma. Szükséges tehát a kutyákkal, a kutyatartásból adódó, jellemzően a városi szabadterekre irányuló változó igényekkel és a kutyákat szolgáló egyéb területigényekkel a településrendezés és a várostervezés szintjén is foglalkozni. Figyelmet kell fordítani arra, hogy nemcsak a mindennapi kutyatartás, a sétáltatás, megmozgatás feltételrendszere legyen megoldott a városokban, hanem helyet kell találni a kutyák jóllétét, szocializációját, egészségügyi ellátását biztosító további funkcióknak is. A teljesség igénye nélkül ilyenek a kutyanapközik, -panziók, – iskolák, ez utóbbiak esetében külön igények is megjelenhetnek a segítő- és munkakutya kiképzőhelyek esetében. Egyre divatosabbak a különféle kutyás sportok is. Az állatorvosi rendelőkre jellemzően a sűrűn lakott területeken belül van szükség, de úgy, hogy biztonságosan történjen az itt keletkező veszélyes hulladék kezelése. A kutyamenhelyek a települések beépítésre szánt területén kívül, már peremterületeken találják meg helyüket, de nyilvánvaló, hogy épített infrastruktúrára is szükségük van.

 

Ha az ideális városképet kéne megfogalmaznotok, akkor abban hol lennének a kutyák és a kutyatartók?

Az ideális város minden városlakó és a városlakók társállatai számára is kellemes és egészséges életteret biztosít, a konfliktusmentes együttélés érdekében a szükséges mértékben különíti el, illetve integrálja az eltérő (köz)térhasználatokat a kutyás és kutyamentes területeket. Az ideális várost persze ideális városlakók és ideális városi kutyák lakják, de az ő kiképzésük már nem az urbanisztika tárgykörébe tartozik.

agility Budapest dogz dogz konferencia felelős kutyatartás fővárosi kutyatartás konferencia konferencia előadó kutya illemhely kutyafuttató kutyás helyek budapest kutyás infrastruktúra városi kutya várostervezés zöldterület

Kapcsolódó cikkek

További cikkeink