hirdetés

Segítőkutyák hétköznapokban: a szakértő mondta el, milyen szabályok vonatkoznak rájuk

László Enikő

2022. szeptember 15 - Forrás: Magyar Birtokvédelmi Szövetség, Bojtár Egyesület: Dr. Nagy Csilla /Képek: Getty Images Hungary

Ma már nem számít kuriózumnak, ha azt látjuk, hogy valaki segítőkutyával közlekedik. A Bojtár, telefonos állatvédelmi jogsegélyszolgálat egyesület, valamint a Magyar Birtokvédelmi Szövetség jogsegélynyújtó gyakorlata során vissza-visszatérő kérdés, hogy a segítő kutyával milyen intézménybe és milyen feltételekkel lehetséges a belépés.

hirdetés

Az érintettek és az egyes létesítmények üzemeltetői, fenntartói sem mindig ismerik a segítőkutyák kiképzésével és alkalmazásával kapcsolatos jogszabályi hátteret. A probléma jelentőségét mutatja, hogy az Alapvető Jogok Biztosa is foglalkozott ezzel a problémával. A kérdés megválaszolásához elengedhetetlen a fogalmak tisztázása.

Kik a segítőkutyák és kiknek segítenek?

A vonatkozó jogszabály szerint „segítőkutya a fogyatékossággal élő személyt az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő joga gyakorlásában, önálló életvitelének elősegítésében, illetve veszélyhelyzet elhárításában segítő, habilitációs, rehabilitációs feladatokat ellátó, a külön jogszabályban meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő kutya”.

A fogyatékossággal élő személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.

A segítőkutyát megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, amelyen a kutyát kiképző szervezet logójának szerepelnie kell. Ha a terápiás kutyát nem az őt kiképző szervezet alkalmazza, akkor az ebnek az őt alkalmazó szervezet logóját tartalmazó megkülönböztető jelzést kell viselnie.

A segítő kutyák típusai kiképzés és alkalmazhatóság szerint:

a) vakvezető kutya: a látássérült személy vezetésére kiképzett kutya.

b) mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: a mozgáskorlátozott személyt mindennapi tevékenységeinek ellátásában segítő feladatokra kiképzett kutya.

c) hangot jelző kutya: a hallássérült személy számára veszélyt vagy egyéb fontos információt jelentő hangok jelzésére kiképzett kutya.

d) rohamjelző kutya: az epilepsziával élő személy vagy más krónikus, rohamszerű állapotoktól veszélyeztetett személy számára a roham során segítséget nyújtó feladatokra kiképzett kutya.

e) személyi segítő kutya: a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítő feladatokra kiképzett kutya.

f) terápiás kutya: a gyógypedagógiai, a szociális szolgáltatások területén pedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs, illetve rehabilitációs folyamatban alkalmazott kutya lehet.

Az alábbi jogosítványok kapcsolódnak a segítő kutyák alkalmazásához

1. Nem számít szabálysértésnek segítőkutya bevitele, illetve beengedése vendéglátó üzletbe, élelmiszer-árusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre.

2. Nem szabálysértés a segítőkutya szájkosár és póráz nélkül szállítása közforgalmú közlekedési eszközön.

3. Segítőkutyának biztosított a gazda és a kiképző (a továbbiakban együtt: segítőkutyát alkalmazó személy) vezetésével a belépés a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató területén és egyéb, mindenki számára nyitva álló létesítményben (területen), így különösen

 • közforgalmú tömegközlekedési eszközön,
 • üzletben, ideértve az élelmiszert árusító üzletet és a vendéglátó üzletet is,
 • bevásárlóközpontban,
 • piacon,
 • vásáron,
 • szálláshelyen,
 • játszótéren,
 • egészségügyi, közművelődési, oktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,
 • közfürdő területén,
 • állatkertben,
 • közterületen, és minden olyan létesítményben, ahol közszolgáltatást nyújtanak.

Ezen belépési lehetőség nem vonatkozik a lakosság elől elzárt területekre.

4. A létesítmény (terület) fenntartója, üzemeltetője, tulajdonosa, illetve az általa megbízott személy a segítőkutyát akkor távolíthatja el a létesítményből (területről), ha az a létesítményben (területen) tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.

5. Mozgólépcsővel felszerelt létesítményben (területen) a segítőkutyát alkalmazó személy jogosult a segítőkutyával az üzemképes, álló mozgólépcsőt használni.

6. A segítőkutyát alkalmazó személy szájkosár nélkül alkalmazhatja a segítőkutyát.

Segítőkutyák a gyakorlatban

A Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület 2020-as adatai szerint szerint hazánkban 208 vizsgázott vakvezető kutya, illetve 449 terápiás kutya rendelkezik hivatalos minősítéssel, míg például csupán 3 rohamjelző és 9 hallássérült-segítő kutya könnyíti meg gazdája mindennapjait, miközben lényegesen több segítőkutya kiképzésére lenne igény. A segítőkutyákról részletesebben Loványi Eszter A segítőkutyák szerepe a társadalmi integrációban – egy emancipatív kutatás c. munkájában olvashatunk.

a jogász válaszol hallássérült-segítő kutya jogász jogszabály mentálhigiénés segítőkutya rohamjelző kutya segítőkutya személyi segítőkutya terápiás kutya vakvezető kutya

Kapcsolódó cikkek

További cikkeink